Tannbro

Tannbroer

En eller flere tannbroer kan være aktuelt hvis pasienten mangler en tann eller flere tenner.
Tannbroer er nyttige for å få tilbake ditt naturlige utseende. Tannbroer hjelper pasienten med å få et naturlig utseende. Tannbroer kan i tillegg hjelpe en pasient med å prate og å spise ordentlig.

Det finnes mange ulike former for tannbroer og partielle tannbroer, men hvis tannbroene ikke har tannimplater som støtte vil de vanligvis bruke de nærliggende tennene som feste.

Tannbroer kan brukes hvis du mangler en eller flere tenner. En betingelse for å kunne lage en tannbro er at det finnes tenner (bropillarer) som broen kan festes på. Det betyr at det må være gode tenner i hver ende av broen. Manglende tenner vil av og til medføre at de andre tennene begynner å flytte seg, rett og slett fordi det nå er plass.

Som en følge av dette kan bittet mellom tennene i over- og underkjeven bli dårlig. Man skal være oppmerksom på at det ikke er en absolutt nødvendighet å erstatte manglende tenner. Denne vurderingen må gjøres i samråd med tannlegen.

Manglende tenner kan være både estetisk skjemmende og gi vanskeligheter med å tygge og snakke. En manglende tann vil også føre til at kjevebenet svinner og at leppe og kinn synker inn. Alternativet kan da være bro eller tannimplantat.

En tannbro i odontologi er protetisk behandlingen for å erstatte en manglende tann/tenner for å forbedre funksjon og estetikk.

Har du ytterligere spørsmål vedrørende tannbehandling hos oss er det bare å ta kontakt på telefon: 21 38 60 65 , eller send oss en E-post til: post@oslosentrumtannklinikk.no