Oslo Sentrum Tannklinikk

Tannlegeskrekk

Tannlege

OSLO SENTRUM TANNKLINIKK GIR 50 % RABATT PÅ UNDERSØKELSE AV NYE PASIENTER. I TILLEGG GIR VI 15 % RABATT TIL STUDENTER OG PENSJONISTER.

Er du redd for å gå til tannlegen i frykt for smerter?

En vesentlig del av befolkningen synes det er så ubehagelig å gå til tannlegen at de plages av anspenthet, svetting, kvalme, hjertebanking og pusteproblemer bare ved tanken på tannbehandling, og som konsekvens oppsøker de dermed kun tannlege ved ekstreme smerter.
En god tannhelse, og jevnlige besøk hos tannlegen redusere risikoen for fremtidig tannpine og store behandlingsbehov og gir igjen mindre grunn til å frykte tannbehandling .
Vi på Oslo Sentrum Tannklinikk tar tannlegeskrekk på alvor! Våre tannleger har lang erfaring med behandling av pasienter med tannbehandlingsangst.
Grunnen til tannlegeskrekk kan være så mange. Derfor vil tannlegen sammen med deg prøve å finne ut hva angsten skyldes. Hos oss kan du møte tannlegen første gang uten at vi starter behandlingen. Etter en lengre prat mellom deg og tannlegen, hvor tannlegen blir kjent med deg og ikke minst at du blir kjent med tannlegen slik at du føler deg trygg på han, vil tannlegen utføre en enkel undersøkelse med røntgenbilder. Du og tannlegen blir så enige om neste steg og om hvilken behandling du er best tjent med. Tannbehandling kan i noen tilfeller være smertefullt, men behøver overhodet ikke å være dette. Rett behandling og riktig tannlege er avgjørende. Ved behandling legger vi vekt på å utføre arbeidet så smertefritt som mulig, og vi bruker den tid som er nødvendig for å oppnå dette. Det er du som er sjefen på behandlingsrommet, og vi passer på at du får bestemme tempoet!
Ofte kommer pasienter med tannlegeskrekk først når skaden har skjedd og tannpinen er utholdelig. Det er da viktig å få pasienten gjennom et behandlingsløp som er hurtig men fastsatt i det tempoet som pasienten selv ønsker. En pasient med sterk tannpine og tannlegeskrekk kan ofte ha behov for noe beroligende legemidler før de går inn på behandlingsrommet. Vi kan da tilby pasienten hurtigvirkende preparater i tablettform.
Vi jobber for at du etterhvert skal kunne mestre jevnlige tannlegebesøk, slik at vi sammen kan forhindre unødig ødeleggelser av tenner og tannkjøtt som oppstår fra problemer som ikke blir oppdaget på et tidlig stadium. Veien til mestring kan være lang, men målet vårt er få deg dit.
Er du fremdeles redd for å komme til oss? Ta gjerne med deg en nær venn eller familie som kan være til stede på behandlingsrommet under behandlingen. En kjær hånd å holde i hjelper mye i slike behandlingssituasjoner, og om du ikke har en hånd tilgjengelig har vi svært hyggelige tannhelsesekretærer som gjerne stiller opp med både en hånd og et varmt smil til deg . Etter hvert som du har oppdaget at du mestrer tannlegebesøk vil du kunne merke at angstnivået blir mindre, og at det blir enklere å komme til kontroll, kanskje også tilslutt uten behov for beroligende medikamenter i forkant av behandlingen.
Folketrygden (HELFO) yte støtte til pasienter med alvorlig tannlegeskrekk under gitte forutsetninger og ved stort behandlingsbehov. Dine rettigheter til økonomisk støtte vil tannlegen opplyse om ved konsultasjon.
Og vet du hva? De fleste blir kvitt tannlegeskrekken med litt egeninnsats og en dyktig tannlege.

Dersom du har tannlegeskrekk kan det være lurt å opplyse om dette når du bestiller time, slik at vi kan ivare ta dine behov på best mulig måte. 

Tannlegeskrekk

VELKOMMEN TIL OSLO SENTRUM TANNKLINIKK