Oslo Sentrum Tannklinikk

Behandlinger

TANNKJØTTBEHANDLING

TANNKJØTTBEHANDLING

TANNKJØTTSYKDOM (PERIODONTITT)

Har du et tannkjøtt som blør, eller puss som siver ut av en tann? Mistenker du betennelse i en tann eller tannkjøttet? Da bør du oppsøke en tannlege så snart som mulig. Om du har en tannkjøttsykdom er det viktig å få hjelp på et tidlig stadium for å unngå at tennene løsner og faller ut. En tannlege kan finne ut av årsaken til blødning i tannkjøttet, og andre tannkjøttplager som betennelse. Dersom du får påvist tannkjøttsykdom (periodontitt) har du rett til refusjon for dine tannlegeutgifter fra HELFO.

HVA ER TANNKJØTTSYKDOM (PERIODONTITT/PYREA, GINGIVITT)

Gingivitt er en betennelse i tannkjøttet som oppstår når bakteriebelegg brer seg nedover tannhalsen under tannkjøttet. Symptomene kan være moderate som dårlig ånde, rødt og hovent tannkjøtt eller blødninger, men gingivitt oppdages som regel først av tannlegen. Gingivitt kan behandles, men ubehandlet gingivitt kan utvikle seg til periodontitt.
Periodontitt forårsakes i likhet med gingivitt av at bakteriebelegg brer seg nedover tannhalsen under tannkjøttet, men denne betennelsen rammer fibrene som fester tennene til kjevebenet og ikke bare tannkjøttet. Periodontitt fører til en gradvis reduksjon av tannens feste til kjeven og i verste fall kan tannen løsne. Periodontitt kommer snikende og har ofte færre synlige symptomer enn gingivitt. Ødeleggelsen fra periodontitt kan gå så langt før man oppdager sykdommen at det første symptomet vises ved en eller flere løse tenner. Sykdommen er i de fleste tilfeller mulig å behandle, men periodontitt kan blusse opp igjen selv etter at den er behandlet dersom pasienten ikke opprettholde gode rutiner for munnhygiene etter behandling.
Periodontitt/Pyrea er en fellesbetegnelse på fagspråk for ulike varianter av tannkjøttsykdommer. En tannkjøttsykdom kan ramme alle. Ofte oppstår det med alderen og forekommer hyppigere jo eldre vi blir. Tannkjøttsykdommer er mye mer utbredt nå enn før. I hovedsak skyldes dette høyere levealder, men det finnes også aggressive varianter av sykdommen som rammer unge mennesker så tidlig som i 20-30-årene. Dersom man bruker forebyggende medisiner daglig, som blodfortynnende, kolesterolsenkende og blodtrykksmedisin, er det også større sannsynlighet for å utvikle tannkjøttsykdom. Det er viktig å oppsøke en tannlege så fort du mistenker tannkjøttsykdom, slik at din tannlege kan stille rett diagnose og starte på en tilpasset behandling så tidlig som mulig dersom du får påvist tannkjøttsykdom. Da vil det være gode mulighet for å unngå å miste tennene.
Utfordringen med tannkjøttsykdommer generelt er at det er krevende å oppdage og dermed få stilt rett diagnose. Sykdommen vil utarte seg forskjellig fra pasient til pasient, avhengig av kjønn og alder. Får du som pasient rett diagnose og tilpasset behandling på et tidlig stadium, er det gode sjanser for at du får beholde tennene lenge. Våre tannpleiere og tannleger har lang erfaring og svært god faglig kompetanse på dette fagfeltet, og kan hjelpe deg til en rask behandling.

HVA FORÅRSAKER TANNKJØTTSYKDOMMER

Rundt hver tann er det en lomme av tannkjøtt. I denne lommen finnes det flere hundre skadelige bakterietyper som utsondrer stoffer og bakteriebelegg som brer seg nedover tannhalsen under tannkjøttet og som svekker tannfestet. Hvi du lar sykdommen gå for langt uten å behandle den, blir selve kjevebeinet rundt de angrepne tannrøttene ødelagt av betennelsen, og som resultat blir tannen løs og må trekkes.
Felles for alle typer tannkjøttsykdommer er at det rammer vevet rundt tannen, uavhengig av om man alltid har hatt sterke tenner og lite hull. Sykdommen kan ta tid å oppdage og vil utarte seg forskjellig fra person til person. Periodontitt forårsakes av spesielle bakterier som de fleste av oss har i munnhulen, men det er bare hos noen enkelte at det utvikler seg til sykdom. Tilstanden utvikler seg gradvis og langsomt, og ofte uten noen form for smerter, hevelse, eller blødning i startfasen. Det kan dermed være vanskelig for pasientene å vite når det er på tide å oppsøke en tannlege for plagene. Det er nettopp derfor er det så viktig å oppsøke en tannlege regelmessig for å undersøke den generelle tannhelsen, og å eventuelt avdekke og behandle en tannkjøttsykdom.

SYMPTOMER

Ofte rammer tannkjøttsykdom (periodontitt eller pyrea) vevet rundt en eller flere tenner. Sykdommen kan ramme alle, selv personer med friske tenner helt uten hull. I enkelte tilfeller kan tannkjøttsykdommen føre til tydelige symptomer som blødninger, dårlig ånde og dårlig smak i munn. Ikke alle opplever blod eller ømhet fra tannkjøttet, og enkelte opplever ingen eller få symptomer i starten. Fordi symptomene er så uklare og gjerne få i starten, kan det dessverre ofte ta lang tid før pasientene oppsøker en tannklinikk for å få hjelp. Senere i utviklingen kan symptomene være mer synlig som at tenner flytte på seg eller ‘vandrer’, men da kan det også være for sent å redde tennene som er angrepet. I verste fall kan tannkjøttsykdommen svekke tannfestet og føre til tannløsning slik at tenner må trekkes. Dermed er det viktig å ikke gå lenge med symptomer uten å få det sjekket hos en tannlege. Derfor er det anbefalt med årlige tannlegeundersøkelser for å få avdekket eventuelle tannkjøttsykdommer så tidlig som mulig.
Du kan selv være oppmerksom på følgende symptomer, og ta kontakt med en tannlege dersom du opplever:
Vedvarende dårlig ånde og dårlig smak i munnen
Blødning fra tannkjøttet (gingivitt) ved tannpuss, eller blod fra tannkjøttet når man spiser for eksempel et eple eller annen hard mat
Ømt tannkjøtt
Forandring i tannkjøtt (tannkjøtt som kryper oppover)
Puss eller materie/ betennelsesvæske som siver ut fra en tann
Tenner som er løse eller flytter på seg (‘vandrer’)


SPESIELT UTSATT PASIENTGRUPPE


Tannkjøttsykdommer kan oppstå som følge av dårlig tannhelse, immunsystem, medisinbruk og genetikk.
Selv om tannkjøttsykdom kan ramme alle, er enkelte pasientgrupper mer utsatt. De aller fleste tannkjøttsykdommer oppstår som følge av utilstrekkelig renhold av tennene, og ses ofte i sammenheng med røyking. Eksempler på personer som hyppigere opplever å få tannkjøttsykdom er også diabetikere og personer som benytter enkelte forebyggende medisiner som blant annet blodfortynnende og kolesterolsenkende medisiner, blodtrykksmedisin eller medisiner mot epilepsi. Dersom du bruker slike medisiner må du derfor informere din tannlege om dette.
Verdt å merke seg:
Diabetikere er mer utsatt for tannkjøttsykdommer
Blodfortynnende medisiner gjør behandlingen vanskeligere på grunn av fare for økt blødning
Røyking fremmer beinsvinn i kjevene, og svekker immunforsvaret. Det gjør tilstanden av en tannkjøttsykdom mer alvorlig. Behandlingen vil heller ikke virke like effektivt på røykere
Enkelte forebyggende medisiner mot blant annet høyt blodtrykk og epilepsi kan medføre at tannkjøttet vokser mer enn det skal, noe som gjør det svampete og at det vokser nedover tennene. Denne tilstanden kalles LIGO (legemiddelindusert gingival overvekst). Det er derfor viktig å informere din tannlege om du bruker slike medisiner, og sørge for å opprette dialog og samarbeid mellom din fastlege og tannlege


DIAGNOSTISERING


Vår tannklinikk har moderne utstyr og spesialinstrumenter som kan avdekke tannkjøttsykdom (periodontitt). Vi benytter digital røntgenundersøkelse under alle undersøkelsene/konsultasjonene for å kunne avsløre eventuelle sykdommer i og rundt tannkjøttet. En erfaren tannlege kan ut fra røntgenbilder etter en helt vanlig undersøkelse diagnostisere tannkjøttsykdom ved å kartlegge om det er oppstått tap av ved og bein rundt en angrepet tann. Noen ganger tas et par bakterieprøver. Påviser tannlegen  periodontitt, måles avstanden mellom tannkjøttskanten og kjevebenet for å finne ut om noe av kjevebenet har gått tapt. Tapt kjeveben kommer ikke tilbake, men med riktig behandling kan utviklingen stabiliseres slik at ikke mer kjeveben brytes ned.


BEHANDLING AV TANNKJØTTSYKDOMMER


Dersom det blir påvist periodontitt vil alt bakteriebelegg fjernes fra tannroten under tannkjøttet med spesialinstrumenter. Dette gjøres i flere omganger. Under en periobehandling renses lommene rundt tannfestet med spesialinstrumenter så sykdommen kontrolleres og ikke kommer tilbake. Denne behandlingen har ingenting med karies å gjøre, og er en helt annen behandling enn plombering/fylling av hull.
Svært utsatte tenner må ofte trekkes, dette til tross for at det ikke er store smerter. Dersom tannkjøttsykdommen har kommet veldig langt i prosessen hender det at det må utføres kirurgiske inngrep for å stanse infeksjonsspredningen. Disse inngrepene utføres av en tannlege eller en spesialist på periodontale sykdommer (periodontist). Antibiotika er også noen ganger nødvendig og effektivt for å dempe betennelsen.
Ved tap av tenner som påvirker bittfunksjonen eller estetikk, kan pasienten velge å få satt inn tannerstatning. Ofte vil man da benytte seg av en tannbro eller implantatbehandling, som rehabiliterer bittfunksjonen funksjonelt og estetisk. Dersom tanntap som følge av periodontitt skal erstattes med implantater, må kjevebenet være sterkt nok og sykdommen være ferdig behandlet. Tåler ikke kjevebenet innsettelsen av en skrue som et implantat krever, kan det gjennomføres kirurgisk benoppbygging av kjevebenet eller framstilling av en tradisjonell tannprotese eller tannbro. En tannbro eller tannprotese består av flere sammenkoblede tannkroner. Førstnevnte festes på egne, gjenstående tenner, mens en tannprotese festes i et underlag som legges over gummen. Les mer om tannerstatninger på vår nettside.
Gjennom behandlingen vil din tannpleier eller tannlege gjenopprette din periodentale helse, og også minimere risikoen for at tannkjøttsykdommen igjen oppstår.


FOREBYGGENDE BEHANDLING OG OPPFØLGING


Din egenhygiene er den viktigste forebyggende behandlingen. Puss tennene grundig morgen og kveld. Sørg for å pusse alle tennenes flater rene for bakteriebelegg, men ikke puss for hardt. Bruk deretter mellomromsbørster for å fjerne bakteriebelegg og matrester som ligger mellom tennene. Bruk tanntråd eller tannstikker for å rense mellomrommene mellom tennene som er for små til at mellomromsbørsten kommer til.
Det er viktig å følge de råd og instrukser tannlegen gir for å unngå å utvikle tannkjøttsykdom (periodontitt eller pyrea), men også får å unngå at infeksjonen blusser opp igjen. Som forebyggende behandling er det viktig med regelmessige kontroller og undersøkelser hos tannlegen , ettersom du ofte ikke selv vil oppdage at du har en tannkjøttsykdom i en startfase. Videre er grundig og regelmessig tannpuss og bruk av tanntråd veldig viktig for å unngå tannkjøttsykdommer.
Etter en behandling av tannkjøttsykdom (periodontitt) er det nødvendig at pasienten får jevnlig rens og oppfølging ved regelmessig besøk til tannlegen slik at sykdommen ikke blusser opp igjen. Rutinemessig kontroll av kjevebenet og rens av tennene er viktig for å forhindre at kjevebenet brytes ned ytterligere og at tennene kan beholdes. God daglig munnhygiene er den viktigste forebyggende faktoren, og en stor del av behandlingen av periodontale sykdommer. Før behandling av tannkjøttsykdommer begynner, gis det veiledning i egenhygiene for å forhindre at ytterligere betennelser oppstår


ØKONOMISK STØTTE TIL BEHANDLING AV TANNKJØTTSYKDOM (HELFO, NAV)


Behandling av tannkjøttsykdom (periodontitt eller pyrea) gir deg rett til refusjon fra HELFO. Tannlegene på Oslo Sentrum Tannklinikk er til enhver tid oppdatert på gjeldende regelverk, som sikrer at du får den økonomiske støtten du har krav på. Du vil bli informert om dine rettigheter når du besøker vår tannklinikk. Kostnaden av jevnlig rens og oppfølging hos tannlege dekkes delvis i tilfeller av påvist periodontitt. En større andel dekkes ved større behandlinger. Helfo (folketrygden) gir refusjon ved operative inngrep, og til rens ved tannkjøttsykdom, samt dekke utgifter ved rehabilitering av tannsett som skyldes tannkjøttsykdom. Ved tap av tenner grunnet periodontitt kan en tannerstatning dekkes delvis. Behandling av gingivitt dekkes ikke.
Alle våre tannleger har direkteavtale med Helfo. Det betyr at du som pasient slipper å legge ut for den delen av regningen som trygden dekker. Tannlegen søker Helfo om refusjon og sender oppgjøret direkte til dem.

TANNKJØTTBEHANDLING

Har du ytterligere spørsmål vedrørende tannbehandling hos oss er det bare å ta kontakt på telefon:

21 38 60 65 , eller send oss en E-post til:

post@oslosentrumtannklinikk.no

VELKOMMEN TIL OSLO SENTRUM TANNKLINIKK