Rotfylling

Når må en tann rotbehandles?

De fleste rotbehandlinger skyldes kariesangrep (hull) som er kommet helt inn til pulpa (“tann-nerven”) . Da trenger bakterier inn og fører til permanent skade. Men også andre forhold kan føre til utvikling av betennelse i nerven. Tenner med dype fyllinger må noen ganger rotfylles. Jo dypere fyllingen er, desto større sjanse er det for at nerven kan ta skade. Noen ganger må svært følsomme tenner og tenner med sprekkdannelser rotfylles.
Rotbehandling kan ellers være nødvendig dersom tannen har vært utsatt for et traume /slag . Da kan “nerven” bli ødelagt og senere invadert av bakterier. Av og til må en tann rotfylles før en krone eller en bro skal lages.

Symptomer på betennelse

Hvis du har betennelse i tannen, eller i kjeven utenfor roten, kan du få tannpine. Smertene kan være av forskjellig karakter og intensitet. Noen kan føle smerter ved inntak av varm / kald mat mens noen kan oppleve smerter som sterk ising.
Fra en betent tann, som pasienten kan gå med uten å vite det, kan det oppstå plutselige og sterke smerter. Man kan bli hoven i kinnet og ofte er smerten veldig intens slik at vanlig smertestillende medikamenter ikke hjelper i særlig grad. Årsaken er at bakteriene har spredd seg fra rotkanalen og ut i benet rundt rotspissen og dannet en betennelse der. Ofte kan det etter noen dager dannes en tannbyll i nærheten av tannen, og denne må det da stikkes hull på. Betennelsen i nerven kan også være helt symptomfri og derfor kun oppdaget ved et rutinemessig røntgenbilde.

Behandling av betennelse

Hvis pulpa er betent, men levende, kan du få lokal bedøvelse før behandlingen starter. Er pulpa død, er det unødvendig med bedøvelse. Det finnes altså ingen grunn til å være urolig for at det skal gjøre vondt.
For at behandlingen skal foregå under hygieniske forhold, må tannlege plassere et gummiklede (koferdam) rundt tannen for at tannen skal være ren, tørr og isolert. Tannlegen må borre gjennom tannkronen til pulpa og rense kanalene grundig slik at alt infisert vev blir fjernet. Utrensingen gjør ved hjelp av spesialinstrumenter tilpasset bredden og lengden på kanalene. Når tannen er ferdig renset desinfiseres rotkanalen og fylles med et rotfyllingsmateriale.
Det kan i blant ta litt tid å utføre en rotbehandling. I blant er rotkanalene trange og bøyde, noe som kan gjøre arbeidet vanskeligere og føre til at tannlegen ikke kan utføre en tilfredstillende behandling der og da. I slike tilfeller kan det være aktuelt med en liten operasjon for å fjerne betenelsen rund rotspissen, en såkalt rotspissamputasjon.

Hvis pulpa er betent, men levende, kan du få lokal bedøvelse før behandlingen starter. Er pulpa død, er det unødvendig med bedøvelse. Det finnes altså ingen grunn til å være urolig for at det skal gjøre vondt.
For at behandlingen skal foregå under hygieniske forhold, må tannlege plassere et gummiklede (koferdam) rundt tannen for at tannen skal være ren, tørr og isolert. Tannlegen må borre gjennom tannkronen til pulpa og rense kanalene grundig slik at alt infisert vev blir fjernet. Utrensingen gjør ved hjelp av spesialinstrumenter tilpasset bredden og lengden på kanalene. Når tannen er ferdig renset desinfiseres rotkanalen og fylles med et rotfyllingsmateriale.
Det kan i blant ta litt tid å utføre en rotbehandling. I blant er rotkanalene trange og bøyde, noe som kan gjøre arbeidet vanskeligere og føre til at tannlegen ikke kan utføre en tilfredstillende behandling der og da. I slike tilfeller kan det være aktuelt med en liten operasjon for å fjerne betenelsen rund rotspissen, en såkalt rotspissamputasjon.

Etter rotbehandling

Etter rotfyllingen kan det være noe smerter fra tannen et par dager. Disse går normalt over, men fortsetter smertene må du kontakte tannlegen.
Det endelige resultatet etter rotbehandling kan ikke fastlås før etter en viss tid. Etter en observasjonstid på ett år tar tannlegen røntgenbilde for å sjekke om rotbehandlingen fortsatt er tilfredstillende.
En rotbehandlet tann reagerer ikke på samme måte overfor trykk sammenlignet med en tann som ikke er rotbehandlet. Det betyr, at man ubevisst kan overbelaste en rotbehandlet tann slik at den knekker. Knekker den på langs er det desverre kun en utvei, og det er å trekke tannen. Hvis tannen er meget svekket etter rotbehandlingen vil tannlegen ofte anbefale keramisk krone (porselen).

Noen tenner vil med tiden forandre farge. Fargeforandringen kan bli så stor at en korrigerende behandling kan være nødvendig av estetiske årsak. Tannlegen gir deg råd om behandlingsalternativer.

Har du ytterligere spørsmål vedrørende tannbehandling hos oss er det bare å ta kontakt på telefon: 21 38 60 65 , eller send oss en E-post til: post@oslosentrumtannklinikk.no